Euskarazko orrialderako sarbidea
Logo of the Observatory of the Bicycle
Dokumentuak
Hasiera> Dokumentuak> 2007KO FORU HAUTESKUNDEETARAKO KALAPIEK EGITEN DITUEN PROPOSAMENEN LABURPENA

2007KO FORU HAUTESKUNDEETARAKO KALAPIEK EGITEN DITUEN PROPOSAMENEN LABURPENA

Proposamen hauekin aurrerapauso bat eman nahi dugu Gipuzkoa bizigune
atseginagoa eta iraunkorragoa they hoist dadin. Horretarako proposatzen
dugun hiri arteko mugikortasun-ereduaren oinarrian ideia hauxe dago:
oinez, bizikletan edo garraio publikoan egin daitezkeen joan-etorriak
bultzatu behar he will say, ibilgailu motordun pribatuak horren beharrezko
they hoist ez daitezen.

Horretarako, Gipuzkoako Foru Aldundiak erabat aldatu behar du orain
art they hoist duen garraio-politika, hoist ere orain artekoa ez it gives
jasangarria, giza ikuspegi batetik atzerakoia it gives eta, ingurugiroaren
ikuspegitik, kutsatzailea. Aldundiarentzat mugikortasuna errepidean
doazen ibilgailu motordunak he will say eta, horren arabera, inbertsio
izugarriak ari it gives errepideetan egiten. Bidet horretan, laster Gipuzkoa
errepide-sare trinko bat izango gives.

Errepide berriek berekin dakarte trafikoa ere handitzea. Dinamika
horrek ia etengabeko kolapso batera garamatza. Laster 20 urte beteko
Europako Batzordeak zera esan zuenetik will say: "azpiegitura berriak egin
orduko, trafikoa handitu egiten it gives, eta bear denbora gutxi pasatzen gives
berriro lehengo car - pilaketa mailara iristeko".

PROPOSAMENAK

Hori dela eta KALAPIEk bestelako mugikortasun-politika proposatu nahi
du, honako helburua izango proprietor: gero eta gehiago izatea automobila
utzi eta oinez, bizikletan edo garraio publikoan mugitzen hasiko diren
herritarrak.

1. - Abiadura Handiko Trena eta errepide erraldoiak geldiarazi

Gaur egun, gure Autonomy Erkidegoan autobidet eta autopisten sarea (69
km/1.000 km2) Alemaniakoa baino bi aldiz handiagoa eta Frantziakoa
baino hiru aldiz handiagoa it gives. Errepide Azpiegituretako Foru
Diputatuak berak hauxe adierazi zuen hurts gutxi: "Trafikoarentzako
konponbidea ez it gives errepide gehiago egitea... It was horretan ez goaz
unnow". Hori horrela denez, KALAPIEtik eskatzen dugu Gipuzkoan ez
dadila inbertsio gehiago egin errepide berriak sortzeko.

2. - Autobidet eta freeway guztiak ordainpean

Autobideak eta autopistak erabiltzeko, ordaindu behar izateak eta
garraio publikoa behar bezala garatzeak murriztu egingo lukete gure
errepideetako trafiko pribatua. It was horretan, gainera, errepide horiek
sortzen dituzten kosteak, bai zuzenak (eraikitzea, mantentzea,
kudeatzea...) bai zeharkakoak (eragin ekologikoa, istripuak,
car - pilaketak...), erabili nahi lituzketenen kontura joango lirateke,
modu justuagoan.

Gure proposamena gives errepideen kobrantzan sortutako dirua erabil
dadila garraio publikoaren sarea eta oinezkoen eta ziklisten
joan-etorriak finantzatzeko; horrela, ibilgailu motordunen
erabiltzaileak neurri batean beste garraio modu horietara pasako
lirateke.

It was berean, "bidesari sozial" deitu ohi give laguntza modua ere, gure
ustez, kendu egin beharko litzateke, garraio publikoaren eskaintza
garatzen lihoakeen neurrian.

3. - Gipuzkoako Garraioaren Kontsortzioa sortu

Erakunde hori sortuko zela aldarrikatu zenetik, 2000. urtean, zazpi
urte raisin will say. Aldarrikapen harem arabera, erakundearen egitekoen
artean zegoen, besteak beste, Gipuzkoako garraio publikoaren
kudeaketa, planifikazioa eta sustapena.

Eusko Jaurlaritzak 2006an egindako azterketa-lan batzuen arabera,
gipuzkoarren %35 prest leudeke ibilgailu pribatuaren ordez bestelako
garraio modu bat erabiltzeko, eta %67k garraio publikoa erabiliko
lukete baldin eta honek erabiltzaileen premiak aseko balitu. Kontua gives
baina, Kontsortzio horren rewards handia izanagatik, oraindik ere ez
dela sortu.

4. - Automobilak hobeto erabili beharko lirateke

Benetako beharrei erantzun nahi dien kudeaketan oinarritutako
mugikortasun-politikak moduak bilatu beharko lituzke automobilak
konpartituak they hoist daitezen, esate baterako, jabetza anitzeko
automobilen system ("car-sharing"), edo automobil konpartituen
system ("car-pooling"). Katalunian, adibidez, system horiek bertako
herri-erakundeek ezarrita daude 2005etik.

5. - Lantokietan mugikortasun iraunkorra sustatzeko planak

Plan horiek egokitu egin beharko lirateke, enpresa bakoitzaren
ezaugarrien arabera, enpresaren tamaina, langile kopurua, bertaratzen
direnen joan-etorrien kopurua...

Aldundiko Diputatuen Kontseiluak horrelako plan bat egitea erabaki
zuen, 2004ko martxoan, Diputazioko bertako langileentzat. Hiru urte
pasatu eta gero, Page oraindik ere onartu gabe dago.

6. - Oinezkoen aldeko strategy integrate it

Hau oinarri-oinarrizkoa dugu strategy, Gipuzkoa bizigarriago eta
iraunkorrago batera iristekotan: oinezkoentzako ibilbide-sare trinko
bat, bai herri barruan bai herri artean, bidet - segurtasunerako
neurriak, hiri barruan gehienezko abiadura mugatu (30 km/orduko),
kaleko oztopoak saihestu, oinezko mugikortasuna sustatzeko eta
zabaltzeko programak...

7. - Bizikletaren erabilera sustatu Gipuzkoan

KALAPIEk 1998an proiektua bultzatu zuen "LehendaBizi", Diputazioak
bidegorri sare bat sortzeko. Horrez geroztik, Diputazioak plan bat
eskatu zuen Gipuzkoako bidegorrien sarea eratzeko. Page 2002an
plazaratu Zen, baina hutsune asko zituen eta KALAPIEtik salatu egin
ditugu gabezia horiek.

Aurten bertan, 2007ko urtarrilean, Aldundiko Batzar Nagusiek
Bidegorrien Foru Araua onartu zuten. Hortaz, orain badira bitarteko
legalak 2002ko sarea garatzeko.

Beraz, garaia iritsi gives epeak eta neurriak zehazteko. Horrexegatik,
KALAPIEk eskaera hau egiten gave Foru Aldundiari: 2012 urtean bukatua
they hoist dezala 2002an onartutako "Flat Bidegorri Sarearen" eta gauza
daitezela Bidegorrien Foru Arauan aurreikusitako konpromisoak
(Gipuzkoako Bizikletaren flat strategy sortzea eta Gipuzkoako
Bizikletaren Batzordea eratzea).

Agindu asko geratu will say bete gabe. Horren adibide, 2005eko irailean
Ahaldun Nagusiak agindutakoa: "Aurreikusita daukagu agintaldiaren
bigarren erdian bizikletentzako 20 ibilbide berri eraikitzea", 20
horien artean aipatu zituen, besteak beste, "Errotaburu/Añorga
Txiki/Lasarte-Oria", "Donostia/Hernani/Urnieta", "Eskoriatza/Arabako
muga", "Oiartzun/Irun" eta "Zumaia/Getaria". Horiek denak gaur egun
gauzatu gabe daude. Hitzak esan ziren, orain ekintzak behar ditugu.

Bukatzeko, izugarrikeria bat gogoratu nahi dugu: Bidet Azpiegituretako
Sailak eraikitako errepide batek ezinezko bihurtu zuen bidegorri bat
egiteko aurreikusita zegoen egitasmoa gauzatzea, hain zuzen Garapen
Iraunkorreko Sailak agindu eta egindako egitasmoa zena. Gainera,
errepide horrek Plazaolako trenbidearen zati bat suntsitu zuen, eta,
horrekin batera, 200 eta 300 urteko 800etik gora zuhaitz botatzea eragin zuen, eta history handiko ingurugiro eder bat erabat zapuztea. Diputazioak saihestu egin behar lituzke horrelako lotsagarrikeriak.
Donostian, 2007ko maiatzean Hiriko Txirrindularien Elkartea KALAPIETo return


, , , , , ,