w3c Jigsaw Powered
CSS
Validator

CSS Validator versie 2.0

Dit is een validator voor CSS. Zie de copyright notities.

U kunt het programma op een webserver uitvoeren, op de command line of in uw recente browser.

Voor vragen of problemen met de validator kunt u een email sturen.

Deze directory bevat:

org.w3c.css.parser.analyzer
De parser die is gegenereerd met JavaCC 0.7.1. Waarschijnlijk wilt u deze directory niet bekijken.
org.w3c.css.parser
Het front-end van de parser
org.w3c.css.values
Alle waarden voor de parser om een expressie samen te stellen.
org.w3c.css.properties
Alle eigenschappen voor cascading style sheet versie 1.
org.w3c.css.aural
Voor Aural eigenschappen.
org.w3c.css.table
Alle CSS2 tabeleigenschappen.
org.w3c.css.user
Alle CSS2 gebruikerseigenschappen.
org.w3c.css.font
Alle CSS2 lettertype eigenschappen.
org.w3c.css.paged
Alle CSS2 properties.
org.w3c.css.css
De validator is hier !
org.w3c.css.util
utilities voor een groot aantal classes
org.w3c.css.servlet
De validator servlet.

In de servlet modus worden URL-achtige files uitgeschakeld. Wees voorzichtig met URL's. U kunt een URL verzoek doen en als uw site bijzondere authorisatie voor de toegang tot webpagina's heeft is het gevaarlijk om de validator hierop te gebruiken. U kunt alle URL verzoeken uitschakelen met de init parameter 'import'. Geef deze parameter de waarde 'false' (standaard) en elke URL request (behalve file:) is toegestaan. Zie de validator on it. You can desactivated all URL request with the init parameter 'import'. Set this parameter to 'false' (default) means any URL request (except file:) are authorized. see the javadoc documentatie voor meer informatie over de servlet.

docs
the javadoc documentatie.
HOE
Hoe kunt u uw eigen properties toevoegen?
BUGS
alle bug reports
TODO
Ik zal nog wel veel te doen hebben in deze file.
RUN
Hoe gebruikt u de validator op uw eigen systeem.

Er zijn veel configuratiebestanden in de validator (in Java zijn dit properties of eigenschappen).


gemaakt met CSS
validator-css